VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας με θέμα την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας και την «έξυπνη εξειδίκευση», την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην πόλη της Σάμου. 

Η συνάντηση υλοποιήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την συμβουλευτική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, και την παρακολούθησαν μέλη του επιχειρηματικού κόσμου της Σάμου καθώς και άλλων συλλογικών φορέων. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η αναζήτηση μεθόδων που θα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής καινοτομίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας και η συνεργασία όλων των επιπέδων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής για την καινοτομία στη Νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αναλύθηκε η έξυπνη εξειδίκευση και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνει ο εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα για το μέλλον τους που άγεται από την αριστεία. Παρουσιάστηκαν επίσης μέθοδοι για την ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η Σαμιακή Γη, με εκπροσώπους τον κ. Γιώργο Κατσικογιάννη, γεωπόνο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ευθύμιο Ευαγγέλου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ο κ. Κατσικογιάννης παρουσίασε σύντομα την επιχειρηματική ιδέα και τις δράσεις της Σαμιακής Γης, τονίζοντας τον ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα της και επισημαίνοντας ότι το συνολικό εγχείρημα, δηλαδή η πιλοτική εφαρμογή έξυπνης εξειδίκευσης σε νησιωτικό χώρο, μπορεί να εφαρμοσθεί ως καλή πρακτική και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, εφ’ όσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναμικού.